Start

O nas

Dokumenty strategiczne

Badania społeczne

Szkolenia wyjazdowe

Blog profilaktyczny 

E-sklep

Kontakt

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju gminy, miasta czy powiatu ma na celu opracowanie długoterminowej strategii rozwoju dla jednostek samorządu lokalnego. Nasi specjaliści zajmujący się tą usługą przeprowadzają analizę sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze uwzględniając mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia. 

W ramach tej usługi identyfikowane są obszary, na których należy skoncentrować się w celu poprawy infrastruktury, gospodarki, edukacji, kultury czy też ochrony środowiska. Opracowane strategie uwzględniają konkretne działania, które mają być realizowane w celu osiągnięcia założonych celów, oraz określają źródła finansowania i wskaźniki postępu. 

Celem usługi jest stworzenie spójnej i zrównoważonej strategii rozwoju, która umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów oraz osiągnięcie długoterminowych celów rozwojowych, poprawiając jakość życia mieszkańców oraz wspierając rozwój społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny na konkretnym obszarze.

Badania społeczne
Strategia rozwoju gminy, miasta lub powiatu
Proces partycypacji społecznej
Skip to content