Start

O nas

Dokumenty strategiczne

Badania społeczne

Szkolenia wyjazdowe

Blog profilaktyczny 

E-sklep

Kontakt

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Oferujemy kompleksowe podejście do identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów społecznych występujących na poziomie lokalnym. W ramach tej usługi specjaliści angażują się w dogłębną analizę sytuacji społecznej, identyfikując główne obszary problemowe oraz analizując ich przyczyny i skutki. Konsultacje ze społecznością lokalną – mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i lokalnymi władzami, opracowywane są strategie, które uwzględniają różnorodność perspektyw i potrzeb społeczności.

Celem strategii jest opracowanie działań mających na celu skuteczne rozwiązanie problemów społecznych takich jak bieda, bezrobocie, przestępczość, czy też zagadnienia związane z ochroną środowiska i integracją społeczną. Opracowane strategie uwzględniają konkretne cele, działania oraz wskaźniki postępu, aby umożliwić monitorowanie skuteczności podejmowanych działań.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy, miasta lub powiatu
Skip to content