Start

O nas

Dokumenty strategiczne

Badania społeczne

Szkolenia wyjazdowe

Blog profilaktyczny 

E-sklep

Kontakt

O nas

Poznaj nas lepiej

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, posiadającą bogate doświadczenie w prowadzeniu badań, organizacji szkoleń wyjazdowych z zakresu profilaktyki społecznej oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych między innymi strategii rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy także gotowe materiały profilaktyczne – ulotki, plakaty, broszury i gadżety. Dotychczasowe doświadczenia oraz umiejętności scalamy pod jednym szyldem w celu ułatwienia Państwu współpracy z nami oraz uproszczenia procedur formalnych. Naszą kadrę tworzą doświadczeni specjaliści z wielu dziedzin – psycholodzy, pedagodzy resocjalizacyjni, socjolodzy i terapeuci. Wykazujemy indywidualne podejście do każdego klienta, dzięki czemu dostosowujemy usługi do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Profesjonalizm w zakresie świadczonych usług poparty jest licznymi referencjami oraz szerokim, wciąż powiększającym się gronem zadowolonych klientów.

Do współpracy zapraszamy przedstawicieli:

Urzędów Miast i Gmin, Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów, przewodniczących KRPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów do KRPA. osób wydających zezwolenia na sprzedaż alkoholu, osób, które należą do interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, kuratorów, pracowników PCPR, przedstawicieli oświaty: dyrektorów, pedagogów/psychologów szkolnych/przedszkolnych, pracowników świetlic oraz innych specjalistów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Jesteśmy wpisani do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nazwą Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oficyna Profilaktyczna Agnieszka Kot-Cienkosz z numerem 4430.13.185.

Skip to content